AFTREKPOST

2018

MARIONETTE FILMFONDS

FISCAALVRIENDELIJK INVESTEREN IN FILM

  • Participatie: 10.000 euro (of een veelvoud hiervan)​

  • Looptijd fonds: 2 jaar

  • Verwacht rendement: 22% per jaar (bij IB 52%). Uw rendement bestaat uit fiscaal voordeel in 2018 en 2019 als ook opbrengsten van de film

 

Marionette is een Engelstalige film in de sfeer van The Sixth Sense. De film wordt geproduceerd door Burny Bos, bekend van hits als Minoes, Dolfje Weerwolfje, Wiplala en meer dan 40 andere producties.

Vrijblijvend informatie ontvangen?

Graag beantwoorden wij al uw vragen over het Filmfonds Marionette en sturen we u volledig vrijblijvend de prospectus toe.

 

Voor meer info over hoe we met uw data omgaan zie ons privacy beleid.

DE FILM

 
 

Het verhaal:

Na de tragische dood van haar man begint de Amerikaanse kinderpsychiater Marianne een nieuw leven in Schotland. Eén van haar nieuwe patiënten, de 10-jarige Manny, een gesloten en geheimzinnige jongen, heeft een ongewone waan: hij beweert dat hij de wereld heeft gecreëerd. En hij is er van overtuigd dat hij zelfs Marianne heeft bedacht en haar toekomst kan besturen…

De productie

is in handen van de ervaren film producent Burny Bos, bekend van hits als Minoes, Dolfje Weerwolfje en Wiplala en meer dan 40 andere producties.

Belangrijkste kenmerken:

Regisseur: Elbert van Strien

Producent: BosBros (Burny Bos) en Accento (Claudia Brandt)

Taal: Engels

Budget: 5.2 miljoen euro

Sales agent: Protagonist (internationaal)

Overige financiers: Nederlands Filmfonds, Luxemburgs Filmfonds, AVROTROS e.v.a. (80% gefinancierd)

Rendement van 22% per jaar in medium scenario (bij IB 52%)

HET AANBOD

De speelfilm Marionette is de eerste Engelstalige productie waarin het Nederlandse publiek kan participeren en het vierde Filmfonds opgezet door de Foundry. Met plot twists gelijk aan de box office hit 'The Sixth Sense', een budget van 5 miljoen euro en een sterrencast belooft Marionette niet alleen in Nederland een succes te worden maar ook internationaal een grote hit. 

Fiscaal
Het Filmfonds maakt gebruik van de mogelijkheid de voortbrengingskosten van de film ineens af te schrijven. Dit leidt voor participanten in het Filmfonds tot een forse belasting besparing tot € 9.134,- per participatie in box 1. Het risico op verlies van uw deelnamebedrag wordt zodanig beperkt.

 

Belangrijke kenmerken

Emissie: 970.000 euro 

Participaties: 97 van 10.000 euro per stuk

Fondsduur: 24 maanden

Uiteraard ontvangt u een première uitnodiging, wordt u uitgenodigd te figureren

en krijgt u vermelding op de aftiteling, indien gewenst.

Producent BosBros

De producent van Marionette kan worden gerekend tot een van de meest productieve productie huizen van Nederland met vele (inter)nationale successen onder haar riem.

In totaal heeft BosBros meer dan 50 film en TV producties geproduceerd, waaronder klassiekers als Wiplala, Minoes, Chez Nous en Dolfje Weerwolfje. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN HET FILMFONDS

Alle specifieke wetten en gebruiken van de Film zijn in dit Filmfonds gemaximaliseerd uitgaande van de fiscale mogelijkheden van dit moment (maart 2018). De fiscaliteit is met name van belang bij tegenvallende resultaten en maken het mogelijk het risico te verminderen.


De looptijd van het Fonds is naar verwachting 24 maanden. De voorbrengingskosten van de film zijn toe te rekenen aan het jaar 2018 en 2019.

 

U ontvangt een fiscale invulinstructie om de aftrekpost in uw belastingaangifte te verwerken. U bent mede-eigenaar van de film tot het moment van staking na 24 maanden.


Het verwachte rendement van 22% is op jaarbasis, gebaseerd op inschattingen van de distributeur en sales agent (medium scenario) en bij een volledige benutting van de aftrekpost tegen een IB van 52%.

 

Uit eerdere projecten blijkt dat het grootste deel van de exploitatie-inkomsten in de eerste 24 maanden van de exploitatie gerealiseerd worden. Het kan zijn dat de schattingen onjuist kan blijken en de opbrengsten tegenvallen waardoor de inkomsten lager zijn dan verwacht.

Voor het aanbieden van participaties in het Filmfonds geldt een vrijstelling van de vergunnings- en prospectusplicht. De totale tegenwaarde van de participaties bedraagt minder dan € 5 miljoen. Het Filmfonds staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Prospectus zal niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten echter is wel ter inzage voorgelegd aan de AIFM..

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Een eventuele beslissing om in het Filmfonds te participeren, dient u te nemen op basis van het Prospectus. Mogelijk geïnteresseerden in het Filmfonds wordt geadviseerd zich te wenden tot de eigen (belasting) adviseur, zodat een weloverwegen oordeel kan worden gevormd.